อ เวียง สา

สถานีวิจัยฯ ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน. เวียงสา- จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเวียงสาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 .... เร่งถมคันดินกั้นน้ำน่านท่วม อ.เวียงสา จ.น่าน. ใครไป บ้านสาลีก อ.เวียงสา จ.น่าน มาแล้ว. โรงเรียนสา อ.เวียงสา จ.น่าน | Wiang Sa My Homeland. น่าน-พายุถล่ม อ.เวียงสา บ้านพังเสียหายหลายหลัง. บ้านห้วยแก้ว (หมู่ที่ 5) ต.น้ำปั้ว. น่าน” ยังอ่วม ! น้ำจากตัวเมืองไหลถึง อ.เวียงสาแล้ว กระแสยังเชี่ยว .... น่าน-พายุถล่ม อ.เวียงสา บ้านพังเสียหายหลายหลัง. น่านชาวบ้านเวียงสา 3 หมู่บ้าน สุดทนรถบรรทุกทราย ทำถนนหมู่บ้านพัง .... เทศบาลเมืองน่าน อ.เวียงสา น้ำลดต่อเนื่อง -